ANG LAWFARE PROJECT AY NAGPAPAHAYAG NG TAGUMPAY SA DEMANDA LABAN SA BRIGHTON SECONDARY COLLEGE SA MELBOURNE

Pederal na Korte ng Australia ay Nagpasya sa Pabor ng Dating Mga Estudyanteng Hudyo Na Nag-angkin na Ang Kolehiyo Ay Gumawa ng Bilang ng Mga Paglabag sa Batas ng Diskriminasyong Panlahi ng 1975

MELBOURNE, Australia, Sept. 16, 2023 — The Lawfare Project (LP) ay nag-anunsyo ng isang pangunahing tagumpay sa pagpapasya ng Pederal na Korte ng Australia na nakikipagpanig sa lahat ng limang estudyanteng Hudyo laban sa Brighton Secondary College sa Melbourne sa Estado ng Victoria ng Australia. Nagbigay ang LP ng pinansyal na suporta para sa demanda at nakipagtulungan sa mga estudyante at kanilang lokal na abogado upang makamit ang tagumpay na ito. 

Ipinahayag ng mga estudyante na sila ay napailalim sa isang malaking bilang ng mga paglabag sa Australian Racial Discrimination Act 1975 sa pagitan ng 2013 at 2020. Maliban sa isang estudyante, na umalis sa bansa para sa personal na mga dahilan, lahat ay napilitang umalis sa paaralan dahil sa takot para sa kanilang kaligtasan.

Kinatawan ng Richard Hutchings ng Cornwalls at Adam Butt, abogado, ipinakita ng mga estudyante sa kanilang demanda na ang paaralan ay may nabigong sistema ng edukasyon at disiplina kaugnay ng mga isyu at alalahanin ng Hudyo. Ito ay nagresulta sa isang normalisadong kultura ng antisemitismo, kung saan ang mga rasismo ng mga estudyante at mga awtoridad ng paaralan ay lubos na hindi naparusahan.

“Ang pagpapasya sa halagang malapit sa kaunti sa itaas ng $400,000 AUD ay isang malinaw na tagumpay para sa pamamahala ng batas ngunit din para sa mga matatapang na estudyanteng ito na tumayo laban sa antisemitismo,” sabi ni Brooke Goldstein, tagapagtatag at Executive Director ng The Lawfare Project. “Sa kabila ng patuloy na paglaban na ipinakita ng Estado ng Pamahalaan ng Victoria sa pagtatalo sa bawat aspeto ng claim na ito, ang Pederal na Korte ay nakapagbigay ng katarungan laban sa mga poot na pag-atake na itinapon sa mga estudyanteng ito.”

Sa kanyang pagpapasya, natagpuan ni Chief Justice Mortimer na sa paaralan, mayroong “hindi pangkaraniwang mataas na antas ng graffiti ng swastika” at ang madalas na mga reklamo ay ginawa tungkol sa mga swastika, antisemitic na panliligalig at pangha-harass na hindi sapat na tinugunan. Natagpuan din ng Korte na:

  • Lumabag ang punong-guro sa seksyon 9 ng Batas sa Diskriminasyong Panlahi sa pamamagitan ng ‘pagkabigo na gumawa ng naaangkop at makatuwirang hakbang upang pangalagaan at baguhin ang ugali ng mga estudyanteng antisemitic na panliligalig at pangha-harass, at upang pangalagaan ang graffiti ng swastika, kabilang ang pamamagitan ng naaangkop na mga disiplinaryong konsekwensya ngunit din sa pamamagitan ng mas sistematikong mga paraan tulad ng malawakang kampanya sa buong paaralan’
  • Mayroong ‘hindi maipaliwanag at hindi pangkaraniwang pagtitiis para sa graffiti ng antisemitic at kahandaang balewalain, ibaba ang halaga at seryosohin nang mas kaunti ang mga reklamong ginawa ng mga estudyanteng Hudyo at kanilang mga pamilya.’

Pinalakas ng LP ang demanda sa publiko noong Nobyembre 2022 habang patuloy na tumataas ang mga kaso ng antisemitismo sa buong mundo.

TUNGKOL SA THE LAWFARE PROJECT: 

Ang The Lawfare Project (LP) ay ang nangungunang organisasyon sa buong mundo na nakatuon sa pagprotekta sa mga sibil at karapatang pantao ng mga Hudyong tao sa buong mundo sa pamamagitan ng legal na aksyon.

###