Pwersa ng pulisya sa London nangakong magbabago matapos ang ulat na nag-aakusa sa departamento ng rasismo, homophobia, at pang-aapi sa kababaihan

Ang pulisya ng London ay nagsasabi na mahigit sa 1,000 opisyal ang kasalukuyang suspendido o nasa limitadong tungkulin habang pinatitindi ng kagawaran ang mga pagsisikap upang bunutin ang mga masasamang pulis matapos ang isang mapait na ulat na natuklasan na ito ay institusyonal na racist, homophobic at misogynistic.

Sinabi ni Deputy Assistant Commissioner Stuart Cundy na magtatagal ng ilang taon para sa Metropolitan Police Service upang alisin ang mga opisyal na lumabag sa mga pamantayan o hindi maayos na sinuri bago sila nahire, na may humigit-kumulang 60 opisyal na nahaharap sa mga pagdinig sa disiplina bawat buwan.

“Magtatagal ito ng isa, dalawa o higit pang mga taon upang bunutin ang mga nagsasamantala,” sabi ni Cundy sa isang pahayag na inilabas noong Martes.

Inilabas ang mga numero isang taon matapos pamunuan ni Commissioner Mark Rowley ang Met, nangako na ire-reforma ang isang pwersa na nayanig ng isang serye ng mga skandalo, kabilang ang pag-aresto ng isang naglilingkod na opisyal para sa pagkidnap at pagpatay ng isang batang babae.

Noong Marso, humingi ng paumanhin ang pulisya matapos isang independiyenteng pagsusuri na natuklasan na nawalan ng tiwala ng publiko ang kagawaran dahil sa malalim na ugat na racism, misogyny at homophobia.

Ang pwersa ay may humigit-kumulang 34,000 opisyal. Pinapakita ng mga numero na 201 ang suspendido at humigit-kumulang 860 ang nasa limitadong tungkulin.